Как да платим

Можете да направите плащане по банка и по изключение с наложен платеж.
Не приемаме плащане в брой.

Работим с Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Обидинена българска банка. При поръчка можете да споделите през коя банка предпочитате да направите плащане.


Въз основа на направената поръчка от вас, ще Ви изпратим по имейл Поръчка-договор и Проформа фактура за 50% от стойността на поръчката.

За да се стартира поръчката Възложителят е необходимо:
- внимателно да провери включените в Поръчката-договор: продукти, цени, количества, цветове, технологии за брандиран, срок на издаване на поръчката и да я подпишете. Поставянето на подпис на поръчката, потвърждава точността на информацията в нея.
- да върне на имейл sales@jdesign-bg.com подписана Поръчката-договор
- да направите авансово плащане по банков път на 50 % от стойността на поръчката срещу издадена Проформа фактура. След получаване на аваново плащане ще Ви бъде издадена фактура Оригинал.

Поръчката се издава след получаване на окончателно плащане на останалите 50% от стойността на поръчката срещу фактура Оригинал, изпратена по имейл.

Оригиналните документи: фактури Оригинал за авансово и окончателно плащане и двустранно подписаната Поръчката договор се предоставят при издаване на поръчката, независимо от начина на издаване. При издаването на поръчката се подписва двустранно Приемо-предавателен протокол. В случай, че издаването е по куриер, следва подписаният Приемо-предавателен протокол да се върне на имейл sales@jdesign-bg.com, като потвърждение, че поръчката е получена.

 

© Copyright  Jdesign  sales@jdesign-bg.com - Всички права са запазени.
изработка: УебДизайн